Meddelande från Samarbetsgruppen
Augusti 2010


Den 19:e augusti hade samverkansgruppen möte med Kommunen. Vi bjöds in av Lennart Gabrielsson och Douglas Lithborn.

För att kunna fördjupa ev frågeställningar hade vi sällskap av Professor Gert Knutsson, Professor emeritus Institutionen för mark- och vattenteknik KTH, samt Herbert Henkel i sin egenskap av Ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vi gick igenom de slutsatser Samverkansgruppen dragit av de undersökningar som gjorts (bilaga 1), Genomgång av Geologigruppen, Svampexkursion av Stockholms Svampvänner samt Professor Gert Knutssons slutsatser.

Mötet enades om att det var dags att sammanföra Kommunens specialister med Professor Knutsson och Herbert Henkel för att ge dem möjlighet att gemensamt se över det nytillkomna materialet utifrån ett specialiserat perspektiv. När så skett kommer Kommunen återigen bjuda i Samverkansgruppen till möte i syfte att gå igenom specialisternas diskussion och gemensamma slutsatser.

Lennart Gabrielsson föreföll mycket intresserad av våra slutsatser och beslut om byggnation Söder och Norr om Gustavsbergsleden avvaktar således tills vidare.

Vi kom överens om ytterligare ett möte med kommunen när Geologigruppens slutrapport är klar och när professor Gert Knutsson diskuterat frågan med kommunens miljöspecialister.

Rev: 2011-04-18

Meddelande från Samarbetsgruppen
Februari 2010


På informationsmötet i Vaxmoraskolan 21 januari 2010 utsågs en Samverkansgrupp inom Törnskogen med ambition att få kommunen och HSB att ge upp utbyggnaden av östra Törnskogen enligt den detaljplan som presenterats och som omfattar enbart 2% av den totala planen för Väsjö-utbyggnaden. Tar Sollentunas politiker hänsyn till våra åsikter i denna mycket begränsade del av sin totalplan, räddar man åtskilliga säregna naturvärden som är unika för hela Stockholmsområdet - inte bara för oss!

En av de uppgifter Samverkansgruppen fick i mötet var att ta fram var ett förslag på brev/mail som man som enskild individ kan använda sig av och sända till ansvariga politiker. Syftet med skrivelsen är att försöka påverka detaljplanerna att närma sig våra önskemål, samt få våra kommunalpolitiker att inse de unika natur- och upplevelsevärden vårt gemensamma närområde representerar. Dessa naturvärden och upplevelsevärden är inte begränsat enbart till oss som bor här idag, utan även för området som helhet och dess framtid.

 • Vi har tagit fram ett utkast som du, om du önskar stödja vår gemensamma ambition, kan skicka som det är eller använda som mall med egna ändringar. Det viktiga är att så många som möjligt gör sin röst hörd i frågan och skickar sin åsikt till politikerna så vi gemensamt kan påverka processen.
  Ett textförslag finns i denna textfil. Du kan kopiera texten och klistra in i valfritt mailprogram. Redigera texten enl. dina önskemål! OBS glöm inte bort att ange ditt eget namn på slutet av texten (NN - ditt namn).
  Mailadresser till politikerna finns här. Det lättaste är att kopiera dessa mailadresser och klistra in i ditt mailprogram.


 • Vi har även skapat en namninsamling som du, dina grannar, vänner och bekanta enkelt kan gå in på och bidra med era namn. I högerkolumnen skriver du under med ert för- och efternamn samt stad/ort som ni bor på. Ju fler som skriver på desto bättre!


 • Det är även bra om så många som möjligt ringer politikerna för att påverka dem att fatta rätt beslut i frågan om vårt område. Om både du och dina grannar ringer, har vi större möjligheter att rädda både naturen och trafikmiljön. Hör många av sig i frågan, är det en signal till politikerna att detta är en viktig fråga. Då ökar chansen att de skonar vårt område.

   Tel-nr. till politikerna i Plan- och fastighetsutskottet
   Tel-nr. till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl
   Tel-nr. till ordföranden i miljö och byggnadsnämnden Tomas Franzen
   Tel-nr. till ledamoten i kommunstyrelsen Sonia Lunnergård


 • Vidarebefodra gärna denna information till grannar, vänner och bekanta - ju fler vi är som sluter upp i frågan, desto större chans har vi att påverka.
Om ni har några frågor eller vill skicka information till Samverkansgruppen, når ni oss på
tornskogen2010[A]hotmail.com 
Obs: Byt ut "[A]" i epost-adressen med "@"! Detta för att undvika spam.

Med vänliga hälsningar,
Törnskogens Samverkansgrupp


© Törnskogens Villaägareförening