Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening

Välkommen till föreningens 81:e ordinarie stämma
tisdagen den 15:e april kl 19:15 i Vaxmora samfällighets föreningslokal på Porsvägen 178 vid busshållplatsen.

Var med att påverka och besluta i frågor som rör och berör oss avseende trafik och miljö, samarbete med Vaxmoraskolan, lokalfrågan, isbanan, majbrasan, badplatsen och föreningens aktiviteter.

Thomas Ardenfors, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, kommer och berättar om Väsjön och planerna rörande byggnationen mm.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 kommer att delas ut vid stämman och finnas tillgänglig på föreningens hemsida. Inga motioner har inkommit.

Föreningen bjuder på kaffe och Björkhems skrift över Törnskogen kommer att delas ut till nytillkomna medlemmar.

För den intresserade se även föreningens stadgar.

Väl mött!

Styrelsen

Rev: 2015-04-05  © Törnskogens Villaägareförening