<< Tillbaka till Föreningen

Styrelsen 2017-2018

Kjell-Åke Henriksson, ordförande
epost: kjell-ake.henriksson[A]minmail.st, tel. 08-626 56 55
(Byt ut "[A]" i epost-adressen med "@", detta för att undvika spam.)

Per Nylén, vice ordförande
Birgitta Enberg, kassör
Eileen Pålsson, sekreterare
Björn Juhlin, ledamot
Jan Olsson, ledamot
Johannes Holmertz, ledamot

Suppleanter
Niklas Zetterberg
Jonas Enberg
Rolf Hedman
Jonatan Danneman

Revisorer
Olle E. Johansson
Monica Almquist

Revisorssuppleant
Tommy Ström

Valberedning
Lennart Wallin
Berit Lettse
Elizabeth Söderberg


Rev: 2017-06-04© Törnskogens Villaägareförening