Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening

Välkommen till föreningens 84:e ordinarie stämma onsdagen den 29:e mars kl 19:15 i Törnskogens villaägareförenings egna lokal i Vaxmoraskolan. Ingång mitt emot fotbollsplanen.

Var med att påverka och besluta i frågor som rör och berör oss avseende trafik och miljö, lokalfrågan, majbrasan, badplatsen och föreningens aktiviteter.

Sollentuna kommuns enhetschefen för Väsjöprojektet, Yussuf Hassen, och projektledaren för linbanan, Lisa Brattström, kommer och berättar om vad som händer i respektive projekt.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 kommer att delas ut vid stämman och finnas tillgänglig på föreningens hemsida. Inga motioner har inkommit.

För den intresserade se även föreningens stadgar.

Föreningen bjuder på kaffe och Björkhems skrift över Törnskogen kommer att delas ut till nytillkomna medlemmar.

Väl mött!

Styrelsen

Rev: 2017-03-08  © Törnskogens Villaägareförening