Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening

Välkommen till föreningens 81:e ordinarie stämma tisdagen den 20:e april kl 19:15 i Törnskogens villaägareförenings egna lokal i Vaxmoraskolan. Ingång mitt emot fotbollsplanen.

Var med att påverka och besluta i frågor som rör och berör oss avseende trafik och miljö, lokalfrågan, majbrasan, badplatsen och föreningens aktiviteter.

Thomas Ardenfors, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, kommer åter och berättar om hur projektet Väsjön fortskrider samt planerna rörande byggnation, linbana mm.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 kommer att delas ut vid stämman och finnas tillgänglig på föreningens hemsida. Inga motioner har inkommit.

För den intresserade se även föreningens stadgar.

Föreningen bjuder på kaffe och Björkhems skrift över Törnskogen kommer att delas ut till nytillkomna medlemmar.

Väl mött!

Styrelsen

Rev: 2016-04-03  © Törnskogens Villaägareförening