Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening

Välkommen till föreningens 81:e ordinarie stämma
tisdagen den 8:e april kl 19:15 i Vaxmora samfällighets föreningslokal på Porsvägen 178 vid busshållplatsen.

Annika Holmberg, arkivarie på kommunledningskontoret,
inleder med att berätta om kommunens historia.

Annika Holmberg tilldelades 2009 Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser. Annika fick priset för sitt under många år engagerade och mycket framgångsrika arbete med att förmedla lokalhistoria till en bred allmänhet.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 kommer att läggas på hemsidan inom kort. Årsredovisningen och den inkomna motionen kommer att delas ut vid stämman.

För den intresserade se även föreningens stadgar.

Väl mött!

Styrelsen

Rev: 2014-03-12  © Törnskogens Villaägareförening