Meddelande från styrelsen 2018-10-28

Hej Törnskogsbor!

Idag har vi – ett par månader försenat – fakturerat för medlemsavgiften 2018, 200 kr. (Tyvärr står det "Medlemsavgift 2017" på fakturan.) På grund av kassörens långa sjukhusvistelser har vi haft lite svårt att komma till skott med det. Hoppas att ni har förståelse för det. Nästa fakturan kommer redan under andra kvartalet 2019.

Medlemmar som vi har fått betalt för genom Villaägarnas riksförbund får ingen faktura.

Även fastighetsägare som inte officiellt ansökt om medlemskap i Törnskogens villaägareförening får ändå en faktura. Ni kan bortse från fakturan men vi uppskattar om ni är med!

Styrelsen vill och passa på att informera om att Villaägarnas riksförbund har sagt upp Törnskogens villaägareförening med verkan i slutet av december 2018. Detta pga att vi vägrat kräva av våra medlemmar att de även går med i riksförbundet. Vi tycker att det är upp till varje enskild medlem om man vill vara med i riksförbundet eller inte.

När uppsägningen träder i kraft kommer alla nuvarande medlemmar i Törnskogens villaägareförening som också är medlemmar i förbundet att bli direktmedlemmar i förbundet. Medlemskap i Villaägarnas riksförbund och Törnskogens villaägareförening kommer att skötas helt separat.

Birgitta Enberg som under många år har tjänat som föreningens kassör har gjort ett fantastiskt jobb. Nu söker vi en ny kassör med början senast i april 2019. Vi har hittills använt Hogia Small Office men du får gärna flytta datat till något annat system och t.ex. gå över till elektronisk fakturahantering. Som kassör är du styrelsemedlem med en viktig röst i föreningens skötsel. Låter det intressant? Kontakta någon i styrelsen och/eller någon i valberedningen för 2019: Kjell-Åke Henriksson, Lennart Wallin, Berit Lettse eller Elizabeth Söderberg. Alternativt, kontakta oss via vår kontaktsida här.

Hälsningar från styrelsen!© Törnskogens Villaägareförening