<< Tillbaka till Föreningen

Hyresvillkor avseende föreningens lokal i Vaxmoraskolan

Obs: Villkoren kan komma att ändras.

Rätt att hyra

Hyresgästen måste vara myndig vid hyrestillfället.

Endast den som är boende i Törnskogen och medlem i föreningen har rätt att hyra föreningens lokal för fester/aktiviteter.

Hyrestider

Måndag-Torsdag 18-22
Fredag 18-01
Lördag 12-16 samt 17-01
Söndag 12-16 samt 17-22

Bokning

Bokning sker f.n. genom att skicka ett meddelande via kontaktsidan.

Närvaroplikt m.m.

Hyresgästen är fullt ut ansvarig för festen/sammankomsten och har ansvaret för att lokalen återlämnas i städat och oskadat skick. (Se städschemat.)

Lokalens tillträdande

Tidpunkt för lokalens tillträdande bestäms enligt överenskommelse. Lös och fast egendom kontrolleras av hyresgästen.

Eventuella fel och/eller brister skall i samband med tillträdandet av lokalen meddelas till föreningen omgående. Kontrollera inventarieförteckningen i köket för att undvika debitering.

Lokalens användning

Hyresgästen ansvarar för att gästerna i och utanför lokalen inte stör de närboende.

Eventuell musik och andra störande ljud skall dämpas efter klockan 23:00 fredag och lördag och 22.00 övriga dagar.

De flesta gästerna ska – med hänsyn till de närboende – lämna lokalen senast klockan 01.00.

Rökning är inte tillåtet på skolans område eller i lokalen och lokalens tillträdesvägar samt biutrymmen.

Pälsdjur får inte vistas i lokalen.

Servering av alkohol får endast ske vid privat fest till personer som är fyllda 20 år.

Levande ljus odyl är inte tillåtet av brandtekniska skäl.

Nödutgångar kontrolleras av hyresgästen.

Eventuella kostnader för larm till räddningstjänsten ska till fullo regleras av hyresgästen.

Hyresavgift och betalning

Hyresavgiften för boende inom samfälligheten är 300 kr.

Lokala klubbar/föreningar inom Törnskogens Villaområde kan efter styrelsebeslut erhålla subventionerad hyresavgift (= kostnadsfritt).

Avgiften ska betalas senast 2 veckor före hyrestillfället på plusgirokonto nr 55321-4.

Möjlighet till uthyrning med mindre än 2 veckors framförhållning kan eventuellt ordnas vid kontakt med styrelsen.

Lokalens frånträdande

Lokalen lämnas iordningsställd och städad efter hyrestidens slut. Vid hyra fredag och lördagskväll kan hyrestiden utsträckas till påföljande dag kl. 12.00 om lokalen inte är bokad.

Lokalen ska vid frånträdande vara iordningställd enligt städschema (bilaga 2 till hyresavtal) och möbler återställda på sina ursprungliga platser. Städningen omfattar även lokalens tillträdesvägar och biutrymmen samt planen framför entrén.

Inte godkänd städning liksom skador/brister ska till fullo regleras av hyresgästen.

Sophantering

Avfallssortering skall tillämpas enligt regler från Sollentuna energi & miljö (SEOM).

Hyresgästen ombesörjer att samtliga sopor avlägsnas från lokalen.

Övrigt

Om hyresvillkoren inte efterlevs har styrelsen rätt att avbryta festen/sammankomsten.Rev: 2018-01-16© Törnskogens Villaägareförening