<< Tillbaka till Föreningen

Hyresvillkor avseende föreningens lokal i Vaxmoraskolan

Obs: Villkoren kan komma att ändras.

Rätt att hyra (låna)

Den som lånar lokalen måste vara myndig vid hyrestillfället samt medlem i föreningen.

Endast den som är boende i Törnskogen och medlem i föreningen har rätt att hyra föreningens lokal för fester/aktiviteter.

Bokning

Bokning sker genom att skicka ett meddelande via kontaktsidan. Kontrollera först i kalendern om lokalen är ledig då du vill boka den. Beroende på tider är det möjligt för två boende att boka lokalen samma dag (t.ex. en på dagtid och en annan på kvällen).

Närvaroplikt m.m.

Hyresgästen är fullt ut ansvarig för festen/sammankomsten och har ansvaret för att lokalen återlämnas i städat och oskadat skick. (Se städschemat.)

Lokalens tillträdande

Tidpunkt för lokalens tillträdande bestäms enligt överenskommelse. Lös och fast egendom kontrolleras av hyresgästen.

Eventuella fel och/eller brister skall i samband med tillträdandet av lokalen meddelas till föreningen omgående. Kontrollera inventarieförteckningen i köket för att undvika debitering.

Lokalens användning

Hyresgästen ansvarar för att gästerna i och utanför lokalen inte stör de närboende.

Eventuell musik och andra störande ljud skall dämpas efter klockan 23:00 fredag och lördag och 22.00 övriga dagar.

De flesta gästerna ska – med hänsyn till de närboende – lämna lokalen senast klockan 01.00.

Rökning är inte tillåtet på skolans område eller i lokalen och lokalens tillträdesvägar samt biutrymmen.

Pälsdjur får inte vistas i lokalen.

Servering av alkohol får endast ske vid privat fest till personer som är fyllda 20 år.

Levande ljus, rökmaskiner o dyl är inte tillåtet av brandtekniska skäl. Det finns rökdetektor, och brandkårens utryckning kostar 18 000 kronor, vilket hyresgästen står för om föreningen blir betalningsskyldig.

Nödutgångar kontrolleras av hyresgästen.

Eventuella kostnader för larm till räddningstjänsten ska till fullo regleras av hyresgästen.

Hyresavgift

Medlemmar i föreningen får låna lokalen kostnadsfritt.

Lokalens frånträdande

Lokalen lämnas iordningsställd och städad efter hyrestidens slut. Vid hyra fredag och lördagskväll kan hyrestiden utsträckas till påföljande dag kl. 12.00 om lokalen inte är bokad.

Lokalen ska vid frånträdande vara iordningställd enligt städschema (bilaga 2 till hyresavtal) och möbler återställda på sina ursprungliga platser. Städningen omfattar även lokalens tillträdesvägar och biutrymmen samt planen framför entrén.

Inte godkänd städning liksom skador/brister ska till fullo regleras av hyresgästen.

Sophantering

Avfallssortering skall tillämpas enligt regler från Sollentuna energi & miljö (SEOM).

Hyresgästen ombesörjer att samtliga sopor avlägsnas från lokalen.

Övrigt

Om hyresvillkoren inte efterlevs har styrelsen rätt att avbryta festen/sammankomsten.

 Så här ser föreningens lokal ut (öppnar ny sida)Rev: 2018-09-15© Törnskogens Villaägareförening