Törnskogens Villaägareförening erhöll 2014-05-13 följande glädjande besked från kommunens politiker


Till Törnskogens villaägareförening

Vi har i majoritetspartierna (M, FP och KD) noga gått igenom detaljplanerna för Törnskogen 3:6 Norra och Törnskogen 3:6 Södra. Utifrån naturvärden, trafiksituation och synpunkter från boende i området har vi i den samlade bedömningen kommit fram till att inte gå vidare med planerna. Det innebär att ingen ny bebyggelse kommer till stånd i dessa områden och att ärendena kommer att dras tillbaka på nästa utskotts- resp kommunstyrelsemöte i maj/juni.

Med vänlig hälsning

Douglas Lithborn, gruppledare, Moderaterna
Anna-Lena Johansson, gruppledare, Folkpartiet
Magnus Ramstrand, gruppledare, Kristdemokraterna
Thomas Ardenfors (M), gruppledare, kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott

 

 


Rev: 2014-05-14


 


© Törnskogens Villaägareförening