2018

 2018-04-28: Protokoll från årsmötet 2018-04-13
 2018-04-20: Inbjudan till majbrasan på Lillberget
 2018-03-26: Kallelse till ordinarie stämma i föreningen
 2018-03: Skrivelse från Trafikgruppen till Sollentuna kommun betr. säkra skolvägar

2017

 2017 december: Törnskogsbladet
 2017-05-26: Skrivelse från Trafikgruppen till trafikplanerare på Sollentuna kommun
2017 april: Inbjudan till majbrasan på Lillberget
 2017 april: Protokoll från årsmötet 2017-03-29
 2017 april: Säkra skolvägar (förslag från Trafikgruppen till Sollentuna kommun)
2017-03-08: Kallelse till ordinarie stämma i föreningen

2016

 2016-05-22: Protokoll årsmötet 2016-04-20
 2016-05-22: Hyresvillkor avseende föreningens lokal
 2016-04-19: Törnskogens årsstämma 2016
 2016-04-19: Styrelsens aktiviteter under 2015
 2016-04-03: Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening
 2016-01-08: Inbjudan till att besöka föreningens lokal

2015

 2015-07-07: Vad kommer att ske för Lidl? Detaljplan (PDF) (kan vara överspelat)
 2015-07-07: Vad kommer att hända vid Bilprovningen? Granskningshandling (PDF) + karta (PDF)
 2015-04-20: Inbjudan till majbrasan på Lillberget
 2015-04-20: Inbrottsvarning!
 2015-04-15: Föreningsstämma med revisionsberättelse osv (PDF)
 2015-04-13: Vad kommer att hända vid Gärdesskolan? Samrådshandling/planbeskrivning (PDF) + karta (PDF)
 2015-04-05: Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening
 2015-02-26: Markförsäljningsstrategi Väsjön Mellersta (PDF)

2014

 2014-12-14: Törnskogsbladet
 2014-11-15: Protokoll årsmötet 2014-04-08
 2014-09-30: Ändring genom tillägg till detaljplan för Väsjön Mellersta (PDF)
 2014-06-10 (rev): Detaljplan för Södersätra och Kastellgården (PDF): Del 1 + Del 2 + Del 3
 2014-05-13: Ett glädjande besked!
 2014-03-12: Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening
 2014-03-07: Detaljplan för Norrsätra verksamhetsområde (PDF)
 

2013 - Trafikfrågor och annat

 2013-12-29: Törnskogsbladet
 2013-12-17: Förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten
 2013-09-02: Brev från föreningen betr. trafiksituationen kring Vittraskolan
 2013-08-29: Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde (PDF)
 2013-05-20/21: Brevväxling kring incident med backande buss 20 maj
 2013-04-18: Brev från föreningen betr. Detaljplan för Törnskogen 3:6 m fl
 2013-03-12: Brev till kommunen betr. nerkörd pollare
 2013-02-17/18: Brevväxling betr. två trafikfaror

2013 - Detaljplan Törnskogen 3:6 m fl Södra Vaxmora

Sollentuna kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Törnskogen 3:6 m fl, Södra.
Läs mera i följande dokument:

 Info om utställning Törnskogen Södra
 Planbeskrivning
 Plankarta
 Förslag på ny lastficka till Vittra från Gustavsbergsleden
 Föreningens svar

Olika höjdsektioner Törnskogsvägen:

 Höjdsättning Plandata
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet
 Höjdsättning Tvärsektioner
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet

Brevväxling:

 2013-05-15: Svar från kommunen
 2013-05-12: Brev från föreningen 
 2013-05-07: Brev från föreningen
 2013-01-10: Brev från föreningen

2012

 2014-12-09: Törnskogsbladet
 Trafikinfo till kommunen 2012 (sammanställning)

2011

 2011-11-13: Brev till kommunen om trafiksituationen
 2011-05: Trafikutredning i samband med exploatering i Väsjön (PDF)
 2011-04-13: Väsjöbacken info från kommunen
 2011-03-21: Beskrivning av Samverkansgruppens arbete med detaljplanen för området norr och söder om Gustavsbergsleden
 2011-02-07: Genomförandebeskrivning för Väsjön mellersta (PDF)
 2011-02-07: Detaljplan för Väsjön Mellersta: Del 1 (PDF) + Del 2 (PDF)
 2011-02-07: Genomförandebeskrivning för Södersätra och Kastellgården (PDF)
 

2010

 2010-12-07: Tillägg till avstyckningsplan nr A51 (Vaxmora)
 2010-11-11: Brev från styrelsen efter extra årsstämma den 2010-10-28
 2010-09-23: Rapport från WSP
 2010-08-29: Svar avseende samråd - Ändring av avstyckningsplan nr A51
 2010-05-28: Kommunens förslag till Träfiksäkerhetsåtgärder på Båtsmansv. samt följebrevet och komplettering
 Meddelanden från feb och aug 2010
 2010-01-26: Miljökonsekvensbeskrivning för Väsjöområdet (PDF)

2006

 2006: Arkeologisk utredning och detaljkartering vid VäsjönRev: 2018-04-28© Törnskogens Villaägareförening