2020

2020-02-21: Backande lastbilar på Diskusvägen

2019

2019-12-09: Synpunkter från Edsängens villaägareföreningen kring trafiken i Edsängen och Frestavägen
2019-12-02: Lägesrapport från föreningen till kommunen
2019-11-01 och 11-11: Uppföljning av åtgärder från kommunen
2019-okt: Korrespondens med kommunen om (1) skräp vid container Båtsmansvägen 44, (2) säkra skolvägar / hastighetsskylt på Båtsmansvägen och (3) belysning efter gångväg mellan Skältorpsvägen och Båtsmansvägen
2019-09-12: Uppdatering om asfaltering av Vaxmoravägen
2019-06-25: Info från kommunen om asfaltering av Vaxmoravägen
2019-06-26: Korrespondens kring förlikningsavtal
2019-06-20: Själva förlikningsavtalet
2019-06-20: Reglering av grill etc på badtomt - epostväxling 11-20 juni
2019-06-19: Trottoaren utmed Vaxmoravägen - mer fram och tillbaka
2019-06-04: Kommunen negligerar privat ägande på badtomt - svar 2 från oss
2019-06-03: Kommunen negligerar privat ägande på badtomt - svar 1 från oss
2019-06-03: Kommunen negligerar privat ägande på badtomt - svar från kommunen
2019-06-01: Trottoaren utmed Vaxmoravägen - mer fram och tillbaka
2019-05-24: Kommunen negligerar privat ägande på badtomt - brev till kommunen
2019-04-28: Uppdaterade stadgar
2019-04-26: Valborgsfirandet på Lillberget
2019-04-26: Protokoll från årsmötet 2019-04-05
2019-04-22: Trottoaren utmed Vaxmoravägen - vårt svar till kommunen
2019-04-17: Trottoaren utmed Vaxmoravägen - svar från kommunen
2019-04:      Badtomt Norrviken - några korta brev
2019-04-05: Trottoaren utmed Vaxmoravägen - brev till kommunen
2019-03-29: Säkra skolvägar - svar från kommunen
2019-03-14: Säkra skolvägar - brev till kommunen
2019-03-14: Badtomt Norrviken - vårt svar till kommunen
2019-02-15: Badtomt Norrviken svar från kommunen efter möte
2019-02-11: Trafikgrupp - försök att få till möte
2019-01-16: Säkra skolvägar - svar från kommunen
2019-01-14: Säkra skolvägar - brev till kommunen

2018

2018-10-28: Info från styrelsen om fakturering m.m.
2019-10-29: Frestavägen och Båtsmansvägen - svar från kommunen
2019-10-15: Frestavägen och Båtsmansvägen - frågor till kommunen
2018-09-17: Så här ser vår lokal ut (öppnar ny sida)
2018:           Ny kalender visar om lokalen är ledig
2018-12-05: Övergångsställe Båtsmansvägen - brev till kommunen
2018 maj-juni: Ärende TFK0154909 sandhög och skräp
2018-05-15: Frestavägen och Gustavsbergsvägen - brev till kommunen
2018-05-08: Frestavägen - vårt svar till kommunen
2018-05-07: Frestavägen - svar från kommunen
2018-05-05: Säkra skolvägar - vårt svar till kommunen
2018-05-03: Säkra skolvägar - kommunens svar
2018-05-03: Frestavägen - brev till kommunen
2018-05-03: Säkra skolvägar - brev till kommunen
 2018-04-28: Protokoll från årsmötet 2018-04-13
 2018-04-20: Inbjudan till majbrasan på Lillberget
 2018-03-26: Kallelse till ordinarie stämma i föreningen
2018-03-15: Säkra skolvägar - brev till kommunen
 2018-03: Skrivelse från Trafikgruppen till Sollentuna kommun betr. säkra skolvägar

2017

 2017 december: Törnskogsbladet
 2017-05-26: Skrivelse från Trafikgruppen till trafikplanerare på Sollentuna kommun
2017-04: Inbjudan till majbrasan på Lillberget
 2017-04: Protokoll från årsmötet 2017-03-29
 2017-04: Säkra skolvägar (förslag från Trafikgruppen till Sollentuna kommun)
2017-03-08: Kallelse till ordinarie stämma i föreningen

2016

 2016-06-07: Styrelsen sprider ut ett lass sand på badtomten (bildbevis)
 2016-05-22: Protokoll årsmötet 2016-04-20
 2016-05-22: Hyresvillkor avseende föreningens lokal
 2016-04-19: Törnskogens årsstämma 2016
 2016-04-19: Styrelsens aktiviteter under 2015
 2016-04-03: Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening
 2016-01-08: Inbjudan till att besöka föreningens lokal

2015

 2015-07-07: Vad kommer att ske för Lidl? Detaljplan (PDF) (kan vara överspelat)
 2015-07-07: Vad kommer att hända vid Bilprovningen? Granskningshandling (PDF) + karta (PDF)
 2015-04-20: Inbjudan till majbrasan på Lillberget
 2015-04-20: Inbrottsvarning!
 2015-04-15: Föreningsstämma med revisionsberättelse osv (PDF)
 2015-04-13: Vad kommer att hända vid Gärdesskolan? Samrådshandling/planbeskrivning (PDF) + karta (PDF)
 2015-04-05: Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening
 2015-02-26: Markförsäljningsstrategi Väsjön Mellersta (PDF)

2014

 2014-12-14: Törnskogsbladet
 2014-11-15: Protokoll årsmötet 2014-04-08
 2014-09-30: Ändring genom tillägg till detaljplan för Väsjön Mellersta (PDF)
 2014-06-10 (rev): Detaljplan för Södersätra och Kastellgården (PDF): Del 1 + Del 2 + Del 3
 2014-05-13: Ett glädjande besked!
 2014-03-12: Kallelse till ordinarie stämma i Törnskogens Villaägarförening
 2014-03-07: Detaljplan för Norrsätra verksamhetsområde (PDF)
 

2013 - Trafikfrågor och annat

 2013-12-29: Törnskogsbladet
 2013-12-17: Förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten
 2013-09-02: Brev från föreningen betr. trafiksituationen kring Vittraskolan
 2013-08-29: Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde (PDF)
 2013-05-20/21: Brevväxling kring incident med backande buss 20 maj
 2013-04-18: Brev från föreningen betr. Detaljplan för Törnskogen 3:6 m fl
 2013-03-12: Brev till kommunen betr. nerkörd pollare
 2013-02-17/18: Brevväxling betr. två trafikfaror

2013 - Detaljplan Törnskogen 3:6 m fl Södra Vaxmora

Sollentuna kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Törnskogen 3:6 m fl, Södra.
Läs mera i följande dokument:

 Info om utställning Törnskogen Södra
 Planbeskrivning
 Plankarta
 Förslag på ny lastficka till Vittra från Gustavsbergsleden
 Föreningens svar

Olika höjdsektioner Törnskogsvägen:

 Höjdsättning Plandata
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet
 Höjdsättning Tvärsektioner
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet
 Höjdsättning Profil Sektion mot Fastighet

Brevväxling:

 2013-05-15: Svar från kommunen
 2013-05-12: Brev från föreningen 
 2013-05-07: Brev från föreningen
 2013-01-10: Brev från föreningen

2012

 2014-12-09: Törnskogsbladet
 Trafikinfo till kommunen 2012 (sammanställning)

2011

 2011-11-13: Brev till kommunen om trafiksituationen
 2011-05: Trafikutredning i samband med exploatering i Väsjön (PDF)
 2011-04-13: Väsjöbacken info från kommunen
 2011-03-21: Beskrivning av Samverkansgruppens arbete med detaljplanen för området norr och söder om Gustavsbergsleden
 2011-02-07: Genomförandebeskrivning för Väsjön mellersta (PDF)
 2011-02-07: Detaljplan för Väsjön Mellersta: Del 1 (PDF) + Del 2 (PDF)
 2011-02-07: Genomförandebeskrivning för Södersätra och Kastellgården (PDF)
 

2010

 2010-12-07: Tillägg till avstyckningsplan nr A51 (Vaxmora)
 2010-11-11: Brev från styrelsen efter extra årsstämma den 2010-10-28
 2010-09-23: Rapport från WSP
 2010-08-29: Svar avseende samråd - Ändring av avstyckningsplan nr A51
 2010-05-28: Kommunens förslag till Träfiksäkerhetsåtgärder på Båtsmansv. samt följebrevet och komplettering
 Meddelanden från feb och aug 2010
 2010-01-26: Miljökonsekvensbeskrivning för Väsjöområdet (PDF)

2006

 2006: Arkeologisk utredning och detaljkartering vid VäsjönRev: 2020-03-01© Törnskogens Villaägareförening